Julkaistu

2012/08 – 10 hyvää ja kaunista osakekeräilyvuotta

– ”Kuule, laitetaan tietoja osakekirjoista sinne internetiin ja arvioidaan ihmisten hallussa olevia osakekirjoja.”
– ”Loistava juttu! Tuo me tehdään.”

Näillä sanoilla Pekka Kantanen ja Janne Pietikäinen aloittivat osakekirjakeräilyn uudelleenrantauttamisen Suomeen. Elettiin syksyä 2002. Ensimmäisenä keittiön kaapin takaa löytyi arvioitavaksi vanha Medica Oy:n osakekirja. Osakekirja.com oli syntynyt.

Hyvin nopeasti kaksikolle kävi selväksi, ettei pelkkä tiedon tuottaminen ja jakaminen Osakekirja.com:ssa riitä, vaan uuden harrastuksen vahvistamiseksi tarvitaan paljon muutakin. Jotta osakekirjakeräily voi kukoistaa ja keräilijät voida hyvin, tarvitaan tarjolle uusia ja hyviä kohteita, monipuolista tietoa kohteista sekä keräilijöiden yhteisöllisyyttä. Nämä ”palikat” pitäisi vielä järjestää laadukkaasti. Näin kymmenen vuotta myöhemmin tarkasteltuna on ilo huomata, että osakekirjakeräily on kasvanut, koska eri toimijat ovat tarjonneet ratkaisujaan keräilyharrastuksessa tarvittaviin asioihin.

Elävä kauppiaskunta

Elokuussa 2005 Osakekirja.com sai rinnalleen Suomen ensimmäisen osakekirjakaupan Osakekirja.fi:n. Verkkokaupassa oli tarjolla muutamia osakekirjoja, ja suurin osa kohteista tarjottiin suoraan keräilijöille heidän omien kiinnostustensa perusteella. Osakekirja.fi:n tuotevalikoima on paisunut seitsemässä vuodessa runsaasti.

Markkinoille on tullut ja tulee myös uusia osakekirjakauppiaita, kuten esim. Juvekim. Lisäksi monet keräilijät ovat aloittaneet osakekirjojen myymisen suoraan internetin tai huutokauppojen välityksellä. Tarjontapuoli onkin tällä hetkellä vähintään kohtuullisella tasolla.

2000-luvun alussa osakekirjoja nähtiin ainakin Ekmanin, Holmaston ja Suomen Numismaattisen yhdistyksen huutokaupoissa. Nykyään päätoimijat huutokaupoissa ovat Osakekirja.fi, Osakekirjakeräilijät ry ja yksityiset keräilijät suoraan Huuto.netin kautta.

Tiedon tuottaminen ja tietolähteet

Muutos on ollut raju myös tietolähteiden puolesta. Monet valtion laitoksista ovat avanneet suljettuja tietokantojaan verkon kautta käytettäväksi.

Pitkäaikaisena tietolähteenä on toiminut myös Gunhard Kockin Pörssitieto. Pörssitiedon siirtyminen painetusta kirjasta pelkästään verkossa olevaan sisältöön on tarkoittanut lisäaikaa varsinaisen tiedon päivittämiseen. Kirjaan verrattuna Internet on jakelukanavana nopea ja avaa paljon uusia mahdollisuuksia tiedon järjestämiseen.

Myös Osakekirja.fi tuottaa tietoa yhtiöistä, osakekirjoista ja niihin liittyvistä henkilöistä, joten keräilijöille on nykyisin paljon tietolähteitä tarjolla.

Keräilijätoimintaa

Vuonna 2007 perustettiin Osakekirjakeräilijät r.y keräilijöiden omaksi kollektiiviksi. Suomen maantieteellisestä laajuudesta johtuen yksi yhdistys ei pysty tarjoamaan fyysistä kokoontumispaikkaa n. 50 suomalaiselle aktiivikeräilijälle, joten osakekirjojen keräilijöitä on jäseninä niin paikallisissa filatelisti- kuin numismatiikkakerhoissakin. Arvioitaessa keräilijämäärää on huomattava, että väestömäärään suhteutettuna Suomessa on osakekirjakeräilijöitä enemmän kuin esimerkiksi Saksassa.

10 hyvän ja kauniin vuoden summa summarum

Keski-Euroopassa on huomattu Suomen aktiivinen kehitys osakekirjakeräilyssä. Toistuvasti olen saanut ylpeänä vastata, että kysymys on monien eri tahojen tekemän työn summasta. On tärkeää, että aktiiviset keräilijät kykenevät toimimaan eri rooleissa eli kauppiaina, keräilijöinä ja tiedon tuottajina. Tätä kaikkea tarvitaan osakekirjakeräilyn kehittämiseksi. Harva edustaa ”puhtaasti” vain yhtä näistä osa-alueista, vaan toimii useammassa roolissa ja kasvattaa samalla keräilyharrastusta.

Iso apu keräilylle on ollut myös internet. Kun 1880-luvulla puhelin rantautui Suomeen ja satoja puhelinyhtiöitä perustettiin, pitkien etäisyyksien pieni kansa omaksui nopeasti teknisen kehityksen mahdollisuudet. Samalla tavalla osakekirjakeräilyssä on opittu hyödyntämään internetin uusia mahdollisuuksia, kuten huutokaupat, verkkokaupat ja tiedon jakaminen.

Seuraavan vuosikymmenen ensi merkit

Osakekirjakeräilyn perusta on kunnossa. Olemme edenneet pitkän matkan muutaman ”propellipään” haaveilusta. Tulevina vuosina tullemme näkemään samoja ajan kulumiseen liittyviä asioita kuin muussakin keräilyssä: kokoelmat karttuvat ja siirtyvät seuraaville keräilijäsukupolville. Viitteitä tästä näimme jo syksyllä 2011 kun suurin tunnettu suomalaisten osakekirjojen kokoelma vaihtoi omistajaa.

Uusia kauppiaita ja uusia kohteita nähdään varmasti. Keräilykauppakenttä muuttuu koko ajan ja yksittäiset henkilöt myyvät uniikkeja yksittäiskappaleitaan, kun hinnat kehittyvät keräilyharrastuksen kasvaessa.

Vanhat osakekirjat tullevat olemaan myös muiden kuin osakekirjakeräilijöiden mielenkiinnon kohteena. Tämä siksi, että osakekirjat kertovat hienoja tarinoita paikallisten yritysten vaiheista, yrityksiin liittyvistä henkilöistä ja suuremmista muutoksista yhteiskunnassa. Osakekirja ei ole pelkkä paperi vanhasta omistusoikeudesta. Jo nyt on nähtävissä osakeantimerkkikeräilijöiden sekä kotiseutukeräilijöiden kiinnostus osakekirjoihin.

Toivottavaa on, että nykyiset aktiiviset osakekirjakeräilyn toimijat pitävät yhdessä huolen, että osakekirjakeräily pysyy elinvoimaisena. Kun perusta on kunnossa, on aina oikea hetki aloittaa uusi harrastus – osakekirjakeräily.

Rajan Raha ja Numismaatikko-lehdille 27.8.2012 Janne Pietikäinen

_________________________

Lopuksi kuvia osakekirja.com ja osakekirja.fi -sivuista vuosien takaa:


– 2004 syyskuussa etusivu oli hyvin pelkistetty. Osoite oli vielä tuolloin .com-päätteinen.


– Sivustoa kehitettiin alusta asti kaupan suuntaan. Valinnan varaa ja osakekirjojen kuvia löytyi jo 2004.


– Jouluksi 2005 tietoa oli saatu koottua jo mukavasti. Osakekirjoja vaihdettiin lähinnä ”tiskin alta”, eli tiettyjä kohteita etsivät keräilijät kertoivat meille toiveistaan, ja toisaalta tiesimme, kenelle minkäkin tyyppisiä kohteita kannatti tarjota. Kauppamme rakennettiin alusta asti sekä suomen- että englanninkieliseksi.


– Vuonna 2008 vaihdoimme koko sivuston teknistä alustaa ZenCart-pohjaiseksi, joka tarjoaa hyvät edellytykset juuri verkkokauppaan. Samalla sivuston ulkoasu muuttui.

Viime vuosina olemme keskittyneet katalogin täydennykseen ja ennen muuta osakekirjojen kuvien lisäämiseen sivuille. Monia uudistuksiakin on tehty, esimerkkinä huutokauppatoiminnan aloittaminen. Työ jatkuu.