Julkaistu

Mitä on skripofilia?

Kuten kaikessa keräilyssä myös skripofiliassa, osakekirjojen keräilyssä, keräilijä valitsee keräilyalueensa oman mielenkiintonsa mukaan. Olemme olleet mukana suomalaisessa osakekirjakeräilyssä 20 vuoden ajan ja tuona aikana olemme tutustuneet monenlaisiin keräilijöihin. Tunnemme asiakkaamme ja osaamme tarjota heille juuri heitä kiinnostavia osakekirjoja! Tässä muutama tuntemamme keräilijätyyppi:

Päivämääräkeräilijä etsii esim. kaikkia 14.4. päivättyjä osakekirjoja maailmassa tai esim. Suomessa. Maailmalla puhutaan syntymäpäiväkeräilijöistä. Päivämääräkohteita kysytään usein myös yksilölliseksi lahjaksi vaikkapa 50 vuotta täyttävälle. Uniikki keräilyosakekirja onkin hyvä idea arvokkaaksi lahjaksi! Osakekirja.fi:ssä voit hakea osakekirjoja päiväyksen mukaan HAKU-kentässä esim. 14.04.1969.

Lukukeräilijä on edellistä moniulotteisempi juttu. Jotkut ihmiset yksinkertaisesti keräävät osakekirjoja, joissa on jokin tietty numerosarja, esimerkiksi luku 35. Yksi alaryhmä ovat ns. radar-keräilijät eli henkilöt, jotka etsivät lukuja jotka ovat samoja sekä vasemmalta oikealle että oikealta vasemmalle luettaessa (esim. 40404). Osakekirja.fi:ssä voit hakea osakekirjoja lukujen perusteella HAKU-kentässä, ja radar-osakekirjat löydät kirjoittamalla hakusanaksi ”radar”.

Kotiseutukeräilijä tai paikkakuntakeräilijä etsii esimerkiksi oman kotiseutunsa keräilykohteita. Hänelle osakekirjat ovat usein vain yksi ulottuvuus, sivujuonne, suuremmassa aiheessa. Hyvä niin! Suomalaisissa osakekirjoissa on pääsääntöisesti mainittu paikkakunta, jossa osakekirja on päivätty. Osakekirja.fi:ssä olemme indeksoineet osakekirjat paikkakunnan sekä mahdollisesti maakunnan mukaan. HAKU-toiminto auttaa näin ollen myös paikkakuntakeräilijöitä.

Aihepiirikeräilijä kerää esim. pankkiosakekirjoja tietystä maasta tai tietyltä alueelta. Osakekirja.fi:ssä olevat osakekirjat on indeksoitu toimialoittain tai aihepiireittäin. Kirjoita siis etsimäsi aihe HAKU-kenttään ja katso mitä löytyy! Suomessa suosituinta on ollut pörssiyhtiöiden osakekirjojen keräily, ja em. osakekirjat löydät meiltä hakusanalla ”pörssi”.

Toimialakeräilijä etsii vain tietyn toimialan yhtiöitä, esimerkiksi metsäyhtiöitä, pankkeja tai laivayhtiöitä valitsemaltaan maantieteelliseltä alueelta. Olemme indeksoineet myynnissä olevat osakekirjat myös toimialoittain.

Aikakausikeräilijä kerää tiettyä tyylisuuntaa edustavia osakekirjoja. Suomessa suosituin keräilijöiden kysymä aikakausi on jugendaika. Suomessa jugendaika jatkui vuoteen 1925 saakka, ja se onkin kansallinen piirteemme, jota etenkin keskieurooppalaisten on vaikea mieltää. Ensimmäisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen Suomessa päivättyjä osakekirjoja ei mielletä ”puhtaiksi jugendosakekirjoiksi”, koska aika on liian myöhäinen. Suomalaisten kannalta asia on selkeä: mestarimme kävivät Keski-Euroopassa oppimassa jugendtyyliä, ja toivat tyylin maahamme, joten jugendaika jatkui meillä pidempään ja alkoi myöhemmin kuin muualla.

”Kauneuskeräilijä”. Tämä onkin monimutkaisempi juttu, koska kauneus on katsojan silmissä. Moni tähän kategoriaan kuuluva keräilijä reagoi osakekirjassa olevaan kauniiseen kuvaan, jota osakekirjan kokonaisuus tukee. Teemme parhaamme vastataksemme ”kauneuskeräilijöiden” tarpeisiin indeksoimalla mahdollisimman paljon tietoa osakekirjasta sanalliseen muotoon, jotta HAKU-toiminto palvelee kaikkia keräilijöitä.

>> Mikä on osakekirja?