Julkaistu

Osakeantimerkit

Osakeantileimamerkit 1922 – 1966

Osakeannit tulivat leimaverotuksen piiriin 1915. Vuoteen 1922 asti vero perittiin normaaleilla yleisleimamerkeillä, ja vasta vuonna 1922 julkaistiin omat merkit osakeantien verotusta varten. Nämä valmistettiin lisäpainamalla normaaleja leimamerkkejä tekstillä OSAKEANTI – AKTIEEMISSION.

Merkit piti kiinnittää osakekirjoille osakeannin tai osakkeiden arvon noston yhteydessä. Näin ei aina ole menetelty, jolloin markkinoille on tullut käyttämättömiä merkkejä arkkeina tai arkin osina.

Merkit on ohessa luetteloitu mallisarjoittain. Merkit on joko tavattu tutkimusten yhteydessä, tai niiden painamisesta on löydetty arkistotieto. Mallin 1963 osalta kaikkien mainittujen arvojen ilmestymistä ei ole voitu varmentaa.

Mallien yleistiedot on esitetty yleisleimamerkkien luetteloinnin yhteydessä. Arvon jälkeen on annettu vastaavan yleisleimamerkin luettelonumero (katso Lape 2011 -luettelo).

OSAKEANTI AKTIEEMISSION -lisäpainama

vuosi 1922

Mallin 1920 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Vuonna 1922 julkaistut merkit.

Penniarvot: Pienet markka-arvot: Suuret markka-arvot:
40 p
50 p
128A
129A
1 mk
2 mk
2 mk
3 mk
4 mk
4 mk
5 mk
130A
132A
132B
133A
134A
134B
135A
8 mk
10 mk
20 mk
30 mk
40 mk
50 mk
100 mk
200 mk
500 mk
2000 mk
136
137
139
141
142
143
144
145
146
147

vuosi 1923

Mallin 1895 25 mk merkki lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Merkin valmistuksesta on arkistotieto. Painoksen suuruus oli 1000 kpl. Mallissa 1920 ei vielä tuolloin oltu julkaistu 25 markan merkkiä, joten arvo valmistettiin lisäpainamalla edellisen mallin 1895 merkkejä. Varhaisin tavattu käytetty merkki on vuodelta 1928.

Penniarvot: Markka-arvot:
25 mk 116B

Mallin 1920 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Merkkien valmistuksesta on vain arkistotieto. Merkkien hammastusta ei tiedetä.

Penniarvot: Markka-arvot:
20 p
25 p
126
127

vuosi 1925

Mallin 1920 25 mk leimamerkki lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Merkillä korvattiin vuoden 1923 lisäpainama mallin 1895 merkille.

Penniarvot: Markka-arvot:
25 mk 140

vuosi 1928

Mallin 1928 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Kaikki arvot julkaistiin vuonna 1928. Arvot 1 ½ mk ja 15 mk tunnetaan vain arkistolähteissä. Merkkien hammastusta ei tunneta.

Penniarvot: Pienet markka-arvot: Suuret markka-arvot:
Penniarvoina käytettiin
mallin 1922 merkkejä.
1 mk
1½ mk
2 mk
2 mk
3 mk
4 mk
5 mk
8 mk
10 mk
15 mk
20 mk
20 mk
25 mk
30 mk
30 mk
40 mk
50 mk
50 mk
149A
150
151A
151B
152A
153A
154A
155
156A
157
158A
158B
159B
160A
160B
161B
162A
162B
100 mk
200 mk
500 mk
2000 mk
163
164
165
166

vuodet 1935/1948

Mallin 1935 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Merkit ilmestyivät vaiheittain vuosina 1935 – 1948 edellisen mallin merkkivarastojen loppuessa. Erona merkkimalleilla on eri vesileima, mallissa 1928 kruunu ja mallissa 1935 heraldinen ruusu. Osakekirjoilla merkkejä ei yleensä pysty erottamaan toisistaan.

Lape-numeron 172-186 merkeissä katso myös alempaa kohta 1948/1949.

Penniarvot: Pienet markka-arvot: Suuret markka-arvot:
40 p 170 1 mk
2 mk
3 mk
5 mk
10 mk
20 mk
30 mk
40 mk
50 mk
172
174
175
177
179
181
183
184
185
100 mk
300 mk
500 mk
2000 mk
186
187
188
189

vuosi 1943

Mallin 1943/1948 5000 markan leimamerkki lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEMISSION. Merkin painos oli 50 000 kpl, painotieto 1945 perustuu arkistotutkimuksiin. Varhaisin tunnettu OA-käyttö on vuodelta 1946.

Penniarvot: Markka-arvot:
5000 mk 198

OSAKEANTI AKTIEEM. -lisäpainama

vuodet 1948/1949

Mallin 1935 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEM. Penniarvot olivat poistuneet käytöstä inflaation takia ja näitä ei julkaistu enää tällä lisäpainamalla. Merkit ilmestyivät vaiheittain edellisen mallin merkkivarastojen loppuessa.

Osakekirja.fi -katalogissa seuraavat antimerkit on merkitty vuosiluvulla 1947, jotta ne erottuvat vastaavan Lape-numeron 1935 vuoden merkeistä. Eri vuosimallit on helpointa erottaa päällepainatuksesta: Vuoden 1935 merkeissä painatus on OSAKEANTI AKTIEEMISSION ja vuoden 1947 merkeissä lyhyemmin OSAKEANTI AKTIEEM.

Penniarvot: Pienet markka-arvot: Suuret markka-arvot:
Penniarvot olivat
poistuneet käytöstä
inflaation takia.
1 mk
2 mk
3 mk
5 mk
10 mk
20 mk
25 mk
30 mk
40 mk
50 mk
172
174
175
177
179
181
182
183
184
185
100 mk

100 mk merkin
varhaisin
tavattu
käyttö 1949.

186

Mallin 1943/1948 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEM. Ilmestymisajoista ei ole arkistotietoja käytettävissä.

Penniarvot: Markka-arvot:
Penniarvot olivat
poistuneet käytöstä
inflaation takia.
100 mk
200 mk
300 mk
400 mk
500 mk
1000 mk
2000 mk
5000 mk
10000 mk
25000 mk
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

vuosi 1963

Mallin 1963 leimamerkit lisäpainamalla OSAKEANTI AKTIEEM. Kaikki merkit ilmestyivät ennen vuotta 1966 ja ovat mallin ensimmäistä painotyyppiä. Hammastus A valkealla paperilla, painotyyppi I. Katso selitykset Lape luettelossa yleisleimamerkkien kohdalta.

Penniarvot: Markka-arvot:
1 p
5 p
10 p
20 p
25 p
30 p
40 p
50 p
75 p
201
203
204
205
206
207
208
209
210
1 mk
2 mk
2,50 mk
3 mk
4 mk
5 mk
10 mk
20 mk
25 mk
50 mk
100 mk
250 mk
211
215
216
218
221
224
228
230
231
234
236
238

Osakeantimerkkien käyttö päättyi 1.5.1966, jolloin veron kanto lopetettiin. Veromuoto kumottiin vuonna 1968.

ARVOPAPERIEN LEIMAUS 1946

Vuonna 1946 määrättiin toimittamaan kaikki arvopaperit tarkastettaviksi verovirastohin. Tarkastetut arvopaperit varustettiin ARVOPAP. LEIMAUS 1946 –merkillä ja merkki mitätöitiin verottajan leimalla. Leimaus oli suoritettava 1.1.- 16.3.1945 välillä. Merkin painos oli 20 000 000 kpl. Merkissä on kampahammastus 14, vesileimana on murtoviivakuvio. Merkissä tavataan ohutta kellertävää ja paksumpaa valkoista paperia.

arvop.leimaus 1946 punainen – red

Lähde: Jukka Sarkki 18.11.2011